ویدانه لودینگ

جلسه دوم دوره آموزشی طراحی وبسایت صفر تاصد

۲۷۷  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۸

1اشتراک گذاری
محسن امیری فخر

محسن امیری فخر

5  ویدیو  .  2.6 هزار  بازدید

من محسن امیری فخر هستم کارشناس...

در این جلسه به ادامه بررسی فصل اول دوره آموزشی با عنوان فضای مجازی و فرصتی بی انتها می پردازم ..

من را در www.MohsenAmiri.ir دنبال نمائید .

نظرات