ویدانه لودینگ
درباره ما

درباره ما

سرویس اشتراک ویدیو ویدانه با هدف حمایت از تولیدکنندگان محتوای داخلی و رونق کسب و کار ویدیویی کشور در مهرماه ۱۳۹۷ راه اندازی گردید. در این سرویس سعی بر ایجاد فضایی پاک و بومی با هدف ملی و همچنین یک بستر شبکه اجتماعی ایجاد گردید.