ویدانه لودینگ
سیاست حفظ حریم خصوصی ویدانه

سیاست حفظ حریم خصوصی ویدانه

ویدانه یک سرویس اشتراک ویدیو رایگان می‌باشد که فعالیت‌های آن به صورت کاربر محور انجام می‌پذیرد. به همین دلیل بر محتوای بارگزاری شده باید به طور مستمر و دقیق نظارت گردد. ویدانه به منظور انجام نظارت دقیق، به ناچار باید بخشی از اطلاعات کاربران را دریافت نماید. بدیهی است سرویس ویدانه متعهد به حفظ حریم شخصی کاربران بوده و از این اطلاعات محافظت خواهد کرد. این اطلاعات به صورت محرمانه نزد ویدانه قرار دارد و در اختیار اشخاص دیگر قرار نخواهد گرفت.