ویدانه لودینگ
ویدانه

live-icon
سیاست حفظ حریم خصوصی ویدانه

سیاست حفظ حریم خصوصی ویدانه

ویدانه یک سرویس اشتراک ویدئو رایگان می‌باشد که فعالیت‌های آن به صورت کاربر محور انجام می‌پذیرد. به همین دلیل بر محتوای بارگذاری شده باید به طور مستمر و دقیق نظارت گردد. ویدانه به منظور انجام نظارت دقیق، به ناچار باید بخشی از اطلاعات کاربران را دریافت نماید. بدیهی است سرویس ویدانه متعهد به حفظ حریم شخصی کاربران بوده و از این اطلاعات محافظت خواهد کرد. این اطلاعات به صورت محرمانه نزد ویدانه قرار دارد و در اختیار اشخاص دیگر قرار نخواهد گرفت.