ویدانه لودینگ

قسمت 1 سریال دریا نزدیک است

۵۳۲  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۸

0اشتراک گذاری
سریال دریا نزدیک است

سریال دریا نزدیک است

6  ویدیو  .  2.7 هزار  بازدید

علی از بیمارانی که فرصت زیادی برای زندگی ندارند و در حالت احتضار به سر می برند نگهداری میکند و هدفش فراهم کردن اوضاع زندگی و خرج و مخارج خانواده اش است و …

نظرات