ویدانه لودینگ

اجرای ناموفق یک پیش نمایش با هدست هولولنز 2 مایکروسافت

۳۰۲  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۸

0اشتراک گذاری
علم و فناوری / هوش مصنوعی

علم و فناوری / هوش مصنوعی

818  ویدیو  .  627 هزار  بازدید

امروز کنفرانس مایکروسافت بیلد میزبان اتفاقات جالبی بود. «جان نال» از شرکت صنایع نور و جادو و «اندی چایکان»، محقق فضایی روی سن حاضر شده تا با استفاده از هدست واقعیت افزوده هولولنز 2 مایکروسافت که با موتور جدید آنریل پشتیبانی می شود یک بازسازی از ماموریت آپولو 11 نشان بدهند، اما در نهایت موفق به انجام این کار نشدند. در هنگام پخش موسیقی آغاز دمو و زمانی که شروع آن با مشکل مواجه شد، چایکان گفت:« به نظر پخش یک دموی زنده سخت تر از فرود روی ماه باشد.» سپس هردو از حضار تشکر کرده و صحنه را ترک کردند.

نظرات