ویدانه لودینگ

آلاداغلار ، کوه های رنگی زنجان

۶۹۱  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۸

0اشتراک گذاری
گردشگر

گردشگر

63  ویدیو  .  121.9 هزار  بازدید

کوه های رنگی زنجان و ماهنشان، یکی از شگفت انگیز ترین جاذبه های طبیعی استان زنجان در مسیر زنجان به ماهنشان قرار دارد.

نام محلی این تپه های چشم نواز به « آلا داغ لار» معروف است که در بخشهایی از غرب استان زنجان قرار گرفته اند.

نظرات