ویدانه لودینگ

تکنولوژی جدید ماشین

۴۱۶  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۸

0اشتراک گذاری
نمایشگاه ماشین

نمایشگاه ماشین

95  ویدیو  .  134.6 هزار  بازدید

در دنیای فناوری، جدیدترین پیشرفت ها تنها تا مدت زمانی محدود خوب هستند. صنعت خودرو نیز که مرتبا فناوری های جدیدی را عرضه می کند از این قاعده مستثنی نیست و فرقی ندارد که تکنولوژی ارائه شده در آن به ایمنی مربوط باشد یا سرگرمی.

نظرات