ویدانه لودینگ

سالن آرایشی زنان در عربستان با آرایشگران مردجنجالی شد!

۵۴  بازدید . زمان انتشار:  ۳ هفته پیش

0اشتراک گذاری
سوژه

سوژه

117  ویدیو  .  15.6 هزار  بازدید

انتشار ویدیویی تبلیغاتی از اولین سالن آرایش زنان در عربستان سعودی با کپشن اینکه در این آرایشگاه، مردان به عنوان آرایشگر مشغول به کار هستند، اعتراض فعالان را برانگیخت.

نظرات