ویدانه لودینگ

کولاک شرکت کننده مسابقه خوانندگی

۱۷۵  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۱

0اشتراک گذاری
تفنن

تفنن

1.9 هزار  ویدیو  .  482.1 هزار  بازدید

در مسابقه خوانندگی یک شرکت کننده با صدای بسیار زیبایش داورها را متعجب کرد.

نظرات