ویدانه لودینگ

کمک رسانی شاهدخت ولز به سربازان با لباس رزم

۱۳۴  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۱

0اشتراک گذاری
سوژه

سوژه

222  ویدیو  .  32.4 هزار  بازدید

کاترین، شاهدخت ولز در شرایط یخبندان و در حالی که یونیفرم نظامی به تن کرده بود در تمرینات کمک‌های اولیه نظامی شرکت کرد. وی اولین بازدید خود را از گردان اول در سالزبری را با لباس رزم انجام داد. در شرایط سرد و برفی، او از گردان بازدید کرد و در شبیه سازی مجروح شرکت کرد و در آنجا نحوه ارائه کمک‌های اولیه به یک سرباز مجروح را آموخت.

نظرات