ویدانه لودینگ

حرکت ستودنی یک ژیمناستیک‌کار برای نجات جان دوستش!

۱۹۸  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۱

0اشتراک گذاری
سوژه

سوژه

222  ویدیو  .  32.3 هزار  بازدید

یک ترامبولین‌کار هنگام پرش به سمت قسمت خالی تشک می‌رفت که در همان لحظه دوستش جانش را نجات داد.

نظرات