ویدانه لودینگ

لحظه دزدیدن مرزبان ایرانی توسط طالبان

۱۲۲  بازدید . زمان انتشار:  ۳ هفته پیش

0اشتراک گذاری
سوژه

سوژه

55  ویدیو  .  7.3 هزار  بازدید

ویدیویی از تحقیر و ربودن سرباز مرزبانی ایران توسط نیروهای طالبان را منتشر شده است.

نظرات