ویدانه لودینگ

کنایه مجری تلویزیونی به اظهارات جنجالی اینفانتینو !

۱۶۳  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۱

0اشتراک گذاری
نما

نما

2.3 هزار  ویدیو  .  1.1 میلیون  بازدید

جیانی اینفانتینو یک بار دیگر با استفاده از نام جعلی برای خلیج فارس، جنجال به پا کرد. در همین راستا یکی از مجریان تلویزیون کنایه‌ای سنگین به رئیس فیفا زد.

نظرات