ویدانه لودینگ

کلیپ تبریک روز مادر _ روز مادر مبارک

۱.۲ هزار  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۱

0اشتراک گذاری
رضوان

رضوان

24  ویدیو  .  140.9 هزار  بازدید

«و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش او را باردار شد و هر روز ضعیف تر گردید تا دو سال که از شیر بازگیردش ، که شکر من و پدر و مادرت را بجای آور و بازگشت به سوی من خواهد بود » آیه 14 سوره لقمان

نظرات