ویدانه لودینگ

پاسخ کی‌روش به خبرنگار انگلیسی

۰  بازدید . زمان انتشار:  ۱ هفته پیش

0اشتراک گذاری
ورزش و هیجان

ورزش و هیجان

6.1 هزار  ویدیو  .  657 هزار  بازدید

واکنش کارلوس کی‌روش به سوال سیاسی خبرنگار انگلیسی

چرا این یوالات سیاسی را از مربیان دیگر نمیپرسید؟!

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ