ویدانه لودینگ

طالبان از زنان یگان ویژه رونمایی کرد!

۲۸۶  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۱

0اشتراک گذاری
اخبار ایران

اخبار ایران

764  ویدیو  .  115.3 هزار  بازدید

جدیدترین اخبار روز را اینجا رصد...

طالبان از یگان ضد شورش زن رونمایی کرد. این زنان معتقدند باید همه زنان به مردم و کشور خود خدمت کنند.

نظرات