ویدانه لودینگ

روز جهانی نابینایان(عصای سفید)

۳۵  بازدید . زمان انتشار:  ۲ ماه پیش

0اشتراک گذاری
تفنن

تفنن

1.9 هزار  ویدیو  .  384.5 هزار  بازدید

من یک نابینا هستم با جهانی متفاوت من نمی بینم روز چه شکلی است اما می توانم حس کنم ... لطافت باران را ... عطر گلها را، جذبه لبخند را، مهربانی و محبت را من نه با چشم هایم، من با دلم می بینم. فرق زیادی است بین دیدن و حس کردن مرا که دیدی لبخند بزن، من حس لبخندت را بیشتر دوست دارم * روز جهانی عصای سفید گرامی باد

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ