ویدانه لودینگ

طناز طباطبایی و شادی کرم رودی در فتوکال جشنواره ونیز

۱.۱ هزار  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۱

0اشتراک گذاری
سینما و چهره ها

سینما و چهره ها

1 هزار  ویدیو  .  755.2 هزار  بازدید

طناز طباطبایی، هومن سیدی، آرین وزیر دفتری و همسرش شادی کرم رودی در فتوکال «بی رویا» در جشنواره فیلم ونیز