ویدانه لودینگ

رونمایی حامد آهنگی از پسرش در لایو با مجید واشقانی

۳.۳ هزار  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۱

0اشتراک گذاری
سینما و چهره ها

سینما و چهره ها

1 هزار  ویدیو  .  716.4 هزار  بازدید

در این فیلم لایو حامد آهنگی و مجید واشقانی را می بینید که حامد آهنگی پسرش را به لایو دعوت می کند.

نظرات