ویدانه لودینگ

حرف های تامل برانگیز خلبان معروف از تجربه پرواز

۲.۲ هزار  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۱

1اشتراک گذاری
محرم

محرم

833  ویدیو  .  301.8 هزار  بازدید

حرف های تامل برانگیز خلبان حسام ایمانی از تجربه پرواز در برنامه«مهلا را مشاهده می کنید که می گوید: ما در این جهان هیچی نیستیم