ویدانه لودینگ

حرف های تامل برانگیز خلبان معروف از تجربه پرواز

۱.۲ هزار  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۱

0اشتراک گذاری
محرم

محرم

1.1 هزار  ویدیو  .  271.4 هزار  بازدید

حرف های تامل برانگیز خلبان حسام ایمانی از تجربه پرواز در برنامه«مهلا را مشاهده می کنید که می گوید: ما در این جهان هیچی نیستیم

نظرات