ویدانه لودینگ

بوی گرانی بنزین می‌آید؟

۲۰۸  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۰

0اشتراک گذاری
اخبار ایران

اخبار ایران

484  ویدیو  .  163.4 هزار  بازدید

جدیدترین اخبار روز را اینجا رصد...

یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهد که در مدل جدید سهمیه بندی بنزین، نه‌تنها از میزان توزیع بنزین سهمیه‌بندی کم نشده بلکه مقدار آن افزایش یافته است.

حال این سوال پیش می‌آید که چرا دولت می‌خواهد مدل جدیدی را برای توزیع بنزین یارانه‌ای اجرا کند؟

در این گزارش به چند و چون این موضوع پرداخته‌ایم.