ویدانه لودینگ

برخورد رئیس دستگاه قضا با فساد در دادسرای کارکنان دولت

۷۶  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۰

0اشتراک گذاری
اخبار ایران

اخبار ایران

441  ویدیو  .  146.1 هزار  بازدید

جدیدترین اخبار روز را اینجا رصد...

رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای کارکنان دولت به صورت سرزده بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این دادسرا قرار گرفت.

غلامحسین محسنی اژه‌ ای

رئیس قوه قضائیه

برخورد رئیس دستگاه قضا با فساد در دادسرای کارکنان دولت

نظرات