ویدانه لودینگ

کسانی که واکسن نزدند، در شروع موج ششم کرونا مقصرند

۵۷  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۰

0اشتراک گذاری
اخبار ایران

اخبار ایران

759  ویدیو  .  87.3 هزار  بازدید

جدیدترین اخبار روز را اینجا رصد...

 پیام دکتر طبرسی فوق تخصص بیماری های عفونی در این باره 

نظرات