ویدانه لودینگ

واکسن رازی کووپارس آماده مقابله و نبردی سخت با کرونا

۹۰  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۰

0اشتراک گذاری
اخبار ایران

اخبار ایران

759  ویدیو  .  88.6 هزار  بازدید

جدیدترین اخبار روز را اینجا رصد...

با تلاش شبانه روزی تیم تحقیقات چند دهه نفری موسسه واکسن و سرم سازی رازی-از شروع کرونا تا به امروز-واکسن رازی کووپارس این موسسه پس از پشت سر گذاشتن سه فاز بالینی با دو دوز تزریقی و یک دوز استنشاقی آماده مقابله و نبردی سخت با کرونا ویروس است تا مردم به آرامش برسند.

نظرات