ویدانه لودینگ

معماری پرندگان در ساخت خانه بافنده

۲۲۳  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۰

0اشتراک گذاری
دنیای حیوانات

دنیای حیوانات

425  ویدیو  .  86.3 هزار  بازدید

مستند زیبای BBC از معماری پرندگان در ساخت خانه بافنده، پیشنهاد می کنیم حتما این معماری زیبای پرندگان را تماشا کنید.

نظرات