ویدانه لودینگ

گذری اجتناب ناپذیر از کمینگاه مرگ

۱۳۶  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۰

0اشتراک گذاری
دنیای حیوانات

دنیای حیوانات

425  ویدیو  .  84.3 هزار  بازدید

عبور بسیار خطرناک گورخر مادر و فرزندش از کمینگاه کروکدیل های گرسنه؛ آیا گورخر جوان از این چالش مرگ جان سالم بدر خواهد برد؟؟ (منبع: BBC)

نظرات