ویدانه لودینگ

مضرات شبکه‌های اجتماعی طبق نتایج تحقیقات دانشمندان استرالیایی‌

۱۶۰  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۰

0اشتراک گذاری
اخبار ایران

اخبار ایران

759  ویدیو  .  88.6 هزار  بازدید

جدیدترین اخبار روز را اینجا رصد...

به گفته کارشناسان،اکثرتحقیقات تاکنون برمزایای شبکه‌های اجتماعی متمرکزبوده واین بدان معناست که آثارمنفی شبکه‌های اجتماعی نادیده گرفته می‌شود.

نظرات