ویدانه لودینگ

زمان توزیع واکسن «اسپایکوژن» مشخص شد

۸۲  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۴۰۰

0اشتراک گذاری
اخبار ایران

اخبار ایران

759  ویدیو  .  87.2 هزار  بازدید

جدیدترین اخبار روز را اینجا رصد...

توضیحاتی درباره توزیع واکسن «اسپایکوژن» را در این ویدئو مشاهده کنید.

نظرات