ویدانه لودینگ

ترانه زیبای پرستش با صدای حمید حامی به مناسبت روز مادر

۳۴۳  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
آهنگ

آهنگ

4.2 هزار  ویدیو  .  2.4 میلیون  بازدید

متن آهنگ پرستش حمید حامی:

نبــودی نبــودم تو هسـتی که هسـتم بـه تــو تکیه می‌دم ٬ تـــو رو می‌پرستم

به تـــو تکیه می‌دم که عاشـق‌تــریــنی‌کــه دلـواپــس لـحـظـــه‌هــای زمــیــنی

من از تـــو نگـفتــم٬ شنــیــده گــرفـــتی بـه یــــادت نـبــودم٬ نــدیــده گـــرفــتی

نبــودی نبــودم تو هسـتی که هسـتمبـه تـو تکیه می‌دم ٬ تـــو رو می‌پرستم

می‌خـوام مثـل آیـنــه پیش روت بشیـنم تـــو رو بــــا تـمــــوم وجـــودم ببـیــــنـم

بـــــذار روح من بـــا نگــات زیــر و رو شه بـــــذار پـیـــــرهـن آسـمــــونُ بـپــوشه

همه دلخوشی‌هام گذشت و تو موندیتـــو بیــراهـه‌هـــامُ به مقصد رسـونـدی

امـیـــدم بـجـــز تــو شـده نـــــاامـیـــدیهـمیــشه تـــو آخـــر بـه دادم رسیــــدی

نبــودی نبــودم تو هسـتی که هسـتمبـه تــو تکیه می‌دم ٬ تـــو رو می‌پرستم

به تـــو تکیه می‌دم که عاشـق‌تــریــنی‌کــه دلـواپــس لـحـظـــه‌هــای زمــیــنی

من از تـــو نگـفتــم٬ شنــیــده گــرفـــتی بـه یــــادت نـبــودم٬ نــدیــده گـــرفــتی

نبــودی نبــودم تو هسـتی که هسـتمبـه تـو تکیه می‌دم ٬ تـــو رو می‌پرستم

می‌خـوام مثـل آیـنــه پیش روت بشیـنم تـــو رو بــــا تـمــــوم وجـــودم ببـیــــنـم

بـــــذار روح من بـــا نگــات زیــر و رو شه بـــــذار پـیـــــرهـن آسـمــــونُ بـپــوشه

همه دلخوشی‌هام گذشت و تو موندیتـــو بیــراهـه‌هـــامُ به مقصد رسـونـدی

امـیـــدم بـجـــز تــو شـده نـــــاامـیـــدیهـمیــشه تـــو آخـــر بـه دادم رسیــــدی

نبــودی نبــودم تو هسـتی که هسـتم بـه تــو تکیه می‌دم تـــو رو می‌پرستم

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ