ویدانه لودینگ

آیین عزاداری شاطرها در عاشورا - میمه

۱۸۸  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۸

0اشتراک گذاری
محرم

محرم

1.1 هزار  ویدیو  .  193.7 هزار  بازدید

در آیین عزاداری شاطری " شاطران " نماد فرشتگان محافظ حضرت امام حسین (ع) و یاران ایشان هستند. در این آیین شاطران سبز پوش و شاطران سیاه پوش با کشیدن سرمه به چشمان خود و اراستن لباس هایشان به پارچه های رنگی و همراه داشتن چوب دستی به نام چوب شاطری نقش اصلی را در آیین عزاداری روز عاشورا بازی می‌کنند. شاطران با ورود دسته های عزاداری روستاهای مجاور با سرعت و هروله کنان به سمت انان می دوند و از انان استقبال می کنند.این حرکت بیانگر امادگی کامل شاطران در دفاع و خون خواهی امام حسین (ع) است. این آیین با شبیه خوانی ظهر عاشورا به پایان می رسد.

نظرات
ویدئوهای مشابه
ویدانه لودینگ