/assets/images/logo.svg
روزه افرادی که شغل سخت دارند‍‍‍‍۱۰۶

وظیفه ی افرادی که دارای مشاغل سخت هستند مانند نانوا، کشاورز، در مورد روزه چیست؟ وظیفه ی افرادی که دارای مشاغل سخت هستند مانند نانوا، کشاورز، در مورد روزه چیست؟

‍‍‍‍۱۳۹۸/۲/‍‍‍‍۱۸مذهبی
ماه رمضان
ماه رمضان

دنبال کردن

اشتراک
دانلود
نشان کردن
۰
بیشتر
روزه افرادی که شغل سخت دارند
اشتراک
دانلود
نشان کردن
۰
بیشتر
‍‍‍‍۱۰۶

وظیفه ی افرادی که دارای مشاغل سخت هستند مانند نانوا، کشاورز، در مورد روزه چیست؟ وظیفه ی افرادی که دارای مشاغل سخت هستند مانند نانوا، کشاورز، در مورد روزه چیست؟

ماه رمضانماه رمضان

دنبال کردن

مذهبی‍‍‍‍۱۳۹۸/۲/‍‍‍‍۱۸

ویدئوهای مشابه

‍‍‍‍۱ روز پیش | ۳٬۰۶‍‍‍‍۱ بازدید
‍‍‍‍۱ روز پیش | ‍‍‍‍۱۴ بازدید

نظرها

برای درج نظر میبایست وارد شوید.

نظری ثبت نشده است.