ویدانه لودینگ

_vahid ... ❓مجـــازات خيانت در امـــانت كارگران چیست؟ _vahid . ⚖️ تهـــدید كارفرما در خصـــوص سفته ض...

۳۲۰  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۸

0اشتراک گذاری
picopry

picopry

313  ویدیو  .  156.2 هزار  بازدید

_vahid ... ❓مجـــازات خيانت در امـــانت كارگران چیست؟ _vahid . ⚖️ تهـــدید كارفرما در خصـــوص سفته ضمانت كارگران چـــه جرمی دارد؟ _vahid . ✍️ آيا راي قطـــعي اداره كار بـــراي كارفرما زنداني داره؟ _vahid . 📃آیا میـــتوان از راه پرینت حســـاب رابطه كارگـــري و كارفرمايي را ثابت كرد؟ _vahid . 🚫 تامين اجتـــماعي بيمه بيـــكاري به من نمیده چـــیکار کنم؟ . ‼️ آیا قراردادي وجـــود داره كه پرسنل شركت رو بـــيمه نكنم ؟ . 🔨 آیـــا اگر كارگر ترك كار كنـــه مجازات داره؟ _vahid 📎پاسخ ســـوالات كارگران و كارفرمايان در حوزه قانـــون كار و بيمه را در پيج اینستاگرام زير مشاهده کنید 👇👇👇 _vahid _vahid

نظرات
ویدیوهای مشابه
پیشنهادی یافت نشد!