ویدانه لودینگ

ترفند عکاسی با شیشه جوشکاری

۱۷۷  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
ویدئوهای یک دقیقه ای

ویدئوهای یک دقیقه ای

729  ویدیو  .  136 هزار  بازدید

استفاده از شیشه جوشکاری به عنوان یک فیلتر، ترفندی جالب در عکاسی است.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ