ویدانه لودینگ

پرتره رنگین کمانی

۱۳۷  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
ویدئوهای یک دقیقه ای

ویدئوهای یک دقیقه ای

729  ویدیو  .  135.9 هزار  بازدید

در این ویدیو شاهد یکی از ترفندهای پرتره عکاسی هستیم که بسیار جذاب است.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ