ویدانه لودینگ

هاله نور زیبا در آسمان توسط موشک SpaceX Falcon 9

۲۸۱  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
تکنولوژی به زبان ساده

تکنولوژی به زبان ساده

195  ویدیو  .  23.7 هزار  بازدید

عبور از جو و نمایان شدن تصویر زیبا

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ