ویدانه لودینگ

یوگا و کشش دست ها

۱۳۲  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
ویدئوهای یک دقیقه ای

ویدئوهای یک دقیقه ای

729  ویدیو  .  136 هزار  بازدید

کشش در این نواحی بدن برای مچ ها، انگشتان، شانه‌ها و کتف‌ها و کمر موثر است، پس با ما همراه شوید.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ