ویدانه لودینگ

یوگا و کشش

۲۶۴  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
آموزش حرکات یوگا

آموزش حرکات یوگا

92  ویدیو  .  136.3 هزار  بازدید

در این ویدیو با یکی از حرکات کششی یوگا آشنا می شوید که در خانه هم می توان انجام داد.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ