ویدانه لودینگ

حرکت ساده برای بهبود کمردرد

۱۲۳  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
ویدئوهای یک دقیقه ای

ویدئوهای یک دقیقه ای

729  ویدیو  .  136 هزار  بازدید

شما می‌توانید این حرکات را تقریبا همه جا انجام دهید تا بدین‌ ترتیب عضلات کمر و بخش مرکزی خود را تقویت نمایید.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ