ویدانه لودینگ

شش حرکت برای صاف کردن قسمت پایین شکم

۱۲۰  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
آموزش حرکات ورزشی در خانه

آموزش حرکات ورزشی در خانه

56  ویدیو  .  26.6 هزار  بازدید

سعی کنید این تمرین های ورزشی را یک یا دو بار در هفته انجام دهید. حتی می توانید آنها را قبل از تمرین های ورزشی روزمره ی خود نیز انجام دهید.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ