ویدانه لودینگ

یوگا و کنترل اضطراب

۲۸۶  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
آموزش حرکات یوگا

آموزش حرکات یوگا

92  ویدیو  .  135.4 هزار  بازدید

یوگا اضطراب را در بدن و ذهن کاهش می‌دهد و این کار با به دست آوردن مهارت‌های مقابله‌ای از طریق ورزش، تنفس و مدیتیشن صورت می‌گیرد.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ