ویدانه لودینگ

کشش دست ها در یوگا

۲۵۱  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دنیای امروز

دنیای امروز

2.3 هزار  ویدیو  .  436.5 هزار  بازدید

این تمرین به داشتن یک حالت بدنی خوب به شما کمک می کند و باعث برداشتن هر گونه فشاری از گردن و شانه ها می شود.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ