ویدانه لودینگ

کشش و یوگا

۱۱۳  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دنیای امروز

دنیای امروز

2.3 هزار  ویدیو  .  436.7 هزار  بازدید

حرکتهای مناسب برای کشش ستون فقرات با انجام ورزش یوگا بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ