ویدانه لودینگ

یوگا برای تمرکز و باروری

۲۱۰  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دنیای امروز

دنیای امروز

2.3 هزار  ویدیو  .  436.5 هزار  بازدید

یوگا دارای سابقه‌ای بسیار طولانی و پیچیده است؛ با دیدن این ویدیو می‌توان از برخی شیوه‌های آن استفاده کرد که در آن تمرکز بر سلامتی و باروری است.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ