ویدانه لودینگ

یوگا برای کاهش درد شکم

۹۴  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دنیای امروز

دنیای امروز

2.3 هزار  ویدیو  .  436.7 هزار  بازدید

یوگا راه حلی برای درد شکم دارد، در ادامه سه حرکت که برای تسکین درد شکم و درد پایین کمر مناسب است، آموزش داده می شود.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ