ویدانه لودینگ

تمرین یوگا پشت میز برای گردن و شانه

۱۸۴  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دنیای امروز

دنیای امروز

2.3 هزار  ویدیو  .  436.3 هزار  بازدید

ورزش یوگای شانه یکی از مهم ترین درمان ها برای دردهای شانه می باشد. ورزش به کارآیی بهتر عضلات کمک می کند. توانبخشی شانه بر روی انعطاف پذیری و استحکام شانه اثر می گذارد.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ