ویدانه لودینگ

تبدیل صحنه های فیلمبرداری شده به فیلمی بنرم و بدون لرزش

۱۹۳  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
دنیای امروز

دنیای امروز

2.3 هزار  ویدیو  .  436.7 هزار  بازدید

در این ویدیو تبدیل صحنه های فیلمبرداری شده به فیلمی بنرم و بدون لرزش است که در فیلمبرداری و عکاسی کارایی زیادی دارد.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ