ویدانه لودینگ

طنز حرف تو حرف- گالن بنزین

۱۲۱  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
user904176_channel

user904176_channel

1  ویدیو  .  121  بازدید

مجموعه حرف تو حرف شامل آیتم های کوتاه طنز است که در مورد همه مشکلات و مسائل جامعه به دید کمدی و خنده نگاه می کند.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ