ویدانه لودینگ

تریلر2 فیلم Fahrenheit 451

۱۵۱  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
user074539_channel

user074539_channel

1  ویدیو  .  151  بازدید

داستان فیلم Fahrenheit 451 براساس کتابی است که به قلم ری بردبری نوشته شده و با همین نام در سال ۱۹۳۵ منتشر شده است. در داستان این کتاب و البته فیلم، آینده‌ای به تصویر کشیده می‌شود که تمامی کتاب‌ها غیرقانونی تلقی و سوزانده می‌شوند. فارنهایت 451، دمایی است که کاغذ در آن شروع به سوختن می‌کند.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ