ویدانه لودینگ

قسمت چهارم مجموعه بالش ها

۳۸۰  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
کودکانه

کودکانه

8.3 هزار  ویدیو  .  3.7 میلیون  بازدید

گل‌گلی توسط پندار از مهلکه آتش‌سوزی نجات پیدا می‌کند اما به کمای بالشی فرو می‌رود. خان‌پشته همه‌ی این اتفاقات را به گردن پندار پنبه زن می‌اندازد. اعضای شورای خواب پندار را از ریاست شورا برکنار می‌کنند و طبق قوانین ماسوره، خان‌پشته به صورت اتوماتیک رئیس شورا می‌شود...

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ