ویدانه لودینگ

قسمت دوم مجموعه بالش ها

۲۷۴  بازدید . زمان انتشار:   سال ۱۳۹۷

0اشتراک گذاری
کودکانه

کودکانه

8.5 هزار  ویدیو  .  3.9 میلیون  بازدید

کابوس، پیرمرد گدایی که فکر می‌کند پولهای پنهان شده در بالشتش را پندار پنبه‌زن برداشته، به کمک پسرش آوار به دنبال او‌می‌گردد. پندار بالش کابوس را به او برگرداننده اما درون بالش جز پر چیزیی نبوده و کابوس مطمئن است که پندار پول‌ها را برداشته و بالش خالی را برگرداننده است. از طرفی فندک نادر که به صورت اتفاقی داخل بدن گـُل‌گلی بوده، وارد ماسوره شده و این مسئله باعث نگرانی ساکنین ماسوره به‌ویژه خان پشته، معاون شورای خواب شده است. پندار به آنها می‌گوید جای نگرانی نیست اما خان پشته که دل پـُری از آدم‌ها دارد منتظر فرصت مناسبی است تا انتقامش را از آدم‌ها بگیرد.

نظرات
sports.vidaneh.com/prediction
sports.vidaneh.com/game
ویدیوهای مشابه
ویدانه لودینگ